Hỗ trợ trực tuyến

Người nước ngoài, việt kiều có được mua nhà đất tại Việt Nam?

Người nước ngoài có được mua đất tại Việt Nam

Việt kiều có được mua đất tại Việt Nam

Rất nhiều thắc mắc khi người mua không phải quốc tịch Việt Nam muốn sở hữu đất để ở, kinh doanh,...Cụ thể trong quy định của Luật đất đai năm 2013 người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm: 

1. Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức).

2. Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân).

3. Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ.

4. Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và cơ sở khác của tôn giáo.

5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ.

6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch.

7. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Như vậy ta có thể thấy, cá nhân người nước ngoài không được quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, pháp luật cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép mua đất gắn liền với nhà ở tại Việt Nam nếu người đó có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam. Mặc dù người nước ngoài không được sử dụng đất tại Việt Nam song họ vẫn được pháp luật Việt Nam cho phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo diện nhà ở thương mại. Nếu quý khách có nhu cầu muốn mua bất động sản Nha Trang, quý khách có thể liên hệ với rees để được sở hữu nhà ở hợp pháp tại Việt Nam.

người nước ngoài mua nhà tại Việt Namngười nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Người nước ngoài sở hữu nhà ở Việt Nam

Về sở hữu nhà ở, điểm b khoản 2 Điều 159 Luật nhà ở năm 2014 quy định: Nếu bạn là cá nhân người nước ngoài thì không được phép nhận chuyển nhượng, mua bán đất tại Việt Nam. Tuy nhiên, bạn vẫn được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu được nhập cảnh hợp pháp và hình thức sở hữu thông qua đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam hoặc mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Các trường hợp người Việt kiều đủ điều kiện mua nhà tại Việt Nam gồm:

- Về đầu tư lâu dài ở Việt Nam, người có công đóng góp với đất nước;

- Nhà hoạt động văn hóa, khoa học về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam;

- Người được phép về sống ổn định ở Việt Nam;

- Nếu không thuộc các diện trên đây nhưng về Việt Nam cư trú với thời hạn được phép từ sáu tháng trở lên thì được sở hữu một nhà ở/căn hộ tại Việt Nam.

Rất nhiều cá nhân Việt kiều có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam (phải có giấy tờ chứng minh). Bạn mua đất gắn liền với nhà ở là hoàn toàn hợp pháp, hãy liên hệ phòng tài nguyên và môi trường hỗ trợ bạn. Nghị định 71/NĐ-CP đã mở rộng đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở như người Việt Nam trong nước không hạn chế về số lượng nếu còn giữ quốc tịch Việt Nam bao gồm người mang hộ chiếu Việt Nam và người mang hộ chiếu nước ngoài nhưng có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam. 

Ngoài ra, người gốc Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hóa, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước được sở hữu nhà không giới hạn số lượng.

việt kiều mua đất tại Việt Nam